Om Oss

Sveriges Interreligiösa Fredsråd höll sitt konstituerande möte den 31 januari 2004. Fredsrådet kan ses som en nystart av Religiöst Forum som var verksamt under 1970-talet och början av 80-talet och som då samlade människor från många olika trosinriktningar.
Vi är en organisation som anser att samarbete mellan religioner är en förutsättning för fred, såväl i närsamhället som globalt.
Vi har fokuserat på inter-religiösa möten och kommer också att satsa på att ge kunskap/information om religioner i Sverige, ett område som vi upplever är rejält eftersatt.
Genom Sveriges Religiösa Fredsråd hoppas vi kunna skapa ett gemensamt aktivt fredsarbete med människor som representerar många trossamfund eller likasinnade föreningar. Fredsrådet vill också bidra till ett klimat där andliga värden får det utrymme som de förtjänar i vårt samhälle.
Fred uppnår vi inte genom ensidiga och enkelriktade insatser utan det krävs ett brett synsätt där oegennyttiga insatser av många olika individer och grupperingar måste tas i anspråk.

Religioner i samverkan för fred
För Fredsrådet med sin religiösa grundsyn är det naturligt att betona den inter-religiösa aspekten, alltså religioner i samverkan för fred. Vi ser också andra avgörande områden som vi tänker prioritera: familj, skola/utbildning, mänskliga rättigheter och media.
Vår hemsida kommer att uppdateras regelbundet med information om vårt fortsatta arbete.

Medlemskap
Målsättningen är att Sveriges Religiösa Fredsråd ska bli en brett förankrad förening och vi inbjuder därför alla som är intresserade att bli medlemmar. Medlemsavgiften är 200 kronor/år och kan sättas in på vårt plusgirokonto 92 74 87 - 9. Var vänlig uppge er adress eller e-postadress så att vi kan fortsätta att sända våra nyhetsbrev till er.

För mer information, var vänlig kontakta:                                                                                                                                

Hans Karlsson, ordförande
fred@religionsfred.nu
070/314 06 55