Religionens återkomst, en radiojournalists perspektiv

skickad 19 okt. 2010 14:49 av Sveriges Interreligiösa Fredsråd

Efter Fredsrådets årsmöte den 22 mars 2005 informerade Sveriges Radios Andreas Miller om sitt arbete som redaktionschef för fyra redaktioner vid P1, däribland livsåskådningsredaktionen.
- Efter händelserna den 11 september 2001 är det blossande tydligt att vi lever i ett tidevarv, där religionens återkomst är uppenbar på många plan i samhället, sade Andreas Miller och menade att detta förhållande är en stor utmaning för honom som redaktionschef.
President George W. Bushs tal i National Cathedral i Washington, D.C., tre dagar efter terrorattackerna 2001, illustrerade enligt Miller den betydelse religion har för den nuvarande amerikanska administrationen:
- För Bush-administrationen utgör USA en del i Guds plan för mänskligheten. Och enligt den analys som det demokratiska partiet gjorde efter presidentvalet, var det ett stort misstag av John Kerry att inte ta upp religionen mera i sin valkampanj och att inte tala om sin personliga tro. Senator Hilary Clinton, New York, som många tror kommer att kandidera i presidentvalet 2008, har dragit lärdom av Bushs och republikanernas seger och har börjat tala om Gud och betydelsen av kristna värden i olika sammanhang.

Sveriges Radios livsåskådningsredaktion tar emellertid inte bara upp spektakulära händelser inom storpolitiken i sin belysning av religionens plats i samhället. Även det lilla perspektivet är viktigt, förklarade Andreas Miller och pekade på programinslaget ”Tankar för dagen” där det ges tillfälle till andlig reflektion. Ett stående inslag i P1s religionsutbud är morgonandakterna, som sänds varje vardag sedan många år tillbaka.
- Sedan 2004 förekommer även religiösa inslag utanför kristendomen, sade redaktör Miller som informerade om att 44 av årets morgonandakter alltjämt är kristna under det att fyra har judisk och fyra muslimsk karaktär.

- Det religiösa Sverige har förändrats och därför är det vår skyldighet att bredda utbudet, sade Miller. Som exempel spelade han upp en del av en morgonandakt med muslimskt innehåll, där även språket hade anpassats för en modern publik. Nymodigheter av detta slag faller inte alla på läppen, varför kritiska reaktioner – lika väl som lovord – är vanligt förekommande. Religiös pluralism är emellertid inte något som skrämmer Andreas Miller.
- Alla kan inte tycka likadant, och vi måste spegla alla åsiktsriktningar!

En utmaning av särskild slag var hur programutbudet skulle utformas i samband med tsunamikatastrofen i Asien kring årsskiftet. Andreas Miller åkte skridskor med sin barn när han via mobilen fick veta vad som hänt. Det var bara att stuva om i programtablån och med kort varsel vaska fram inslag som passade situationen. Miller spelade upp ett inslag som utformats av journalisten Lisbeth Gustafsson.
- Tsunamin har visat hur bräcklig vår mänskliga tillvaro egentligen är, var Gustafssons grundläggande slutsats.

Visst är det så. Omvälvande händelser i omvärlden kan på några sekunder förändra allas vår tillvaro på ett eller annat sätt. Icke minst mot den bakgrunden tycks alltfler människor i västvärlden uppleva ett ökat behov av att komma i kontakt med en högre verklighet.
- Vi kan kalla denna verklighet Gud, vi kan kalla den något annat, men många upplever att den finns där, sade redaktör Andreas Miller. Efter Andreas Millers intresseväckande presentation av Sveriges Radios livsåskådningsverksamhet följde en frågestund där många hade frågor och synpunkter.

Comments