Konferenser‎ > ‎

Religiös dialog


Darshan Singh, orförande i Sikhernas församling i Stockholm, talade om ”Fred genom samarbete mellan religioner” och kom in på sina erfarenheter av hur Indiens religiösa motsättningar kan omvandlas till ett konkret fredsarbete.


Singh talade också på ett personligt plan om vad religionen betytt för honom och beskrev några begrepp: Sikh betyder lärljunge och att ordet ”guru” inte syftar på någon person utan betyder den som förvandlar mörker till ljus. Han beskrev också hur han fann en religiös dialog med sin fru som var pingstvän.

 

Nej till våld i alla lägen

Martin Smedjeback, ickevåldssekreterare i Kristna Fredsrörelsen, berättade om ”Kristet ickevåld - att älska sin fiende och göra aktivt motstånd mot orättvisor och våld”. Han betonade nödvändigheten att säga nej till våld i alla lägen. Gud vill fred.


Han hänvisade till Bibeln men lyfte också fram exempel på personer som använt den kristna läran för att befrämja fred och rättvisa. Som Martin Luther King, som var inspireread av Mahatma Gandhis fredsbudskap, som i sin tur hade blivit inspirerad av Hinduism, Buddism och Kristendom. King kunde med Gandhis metoder på kort tid bryta rasförtrycket i USA:s sydstater.

Smedjeback refererade också till en studie om olika krig i historien som punkterade myten om att krig oftast har religiösa orsaker. Av de 73 största konflikterna hade endast tre religiösa bevekelsegrunder och då fungerade religionen mer som ett instrument för andra orsaker än i syftet att konvertera folk från en religon till en annan.

 

Gemensamt uttalande för dialog


Vid mötets avslutning antogs ett gemensamt uttalande :

”Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet. Att odla och få följa sitt samvete är en central mänsklig drivkraft.

I praktiken har denna rättighet alltför ofta och alltför länge kvävts av fördomar och rivalitet. Med nya religioners inträde i vårt religiösa landskap ställs dessa självklara rättigheter på nya prov.

I en tid när världen ”krymper” och vårt samhälle utvecklats till ett mångkulturellt - och mångreligiöst - samhälle är en dialog mellan olika trosinriktningar nödvändig. När vi alla tar ett gemensamt ansvar för en sådan dialog skapar vi de bästa förutsättningarna att skapa ett mjukare samhälle, befrämja omsorgen och förståelsen mellan människor och en värld i fred”.

Darshan Singh


Martin Smedjeback

Comments