Konferenser‎ > ‎Myten om Sekten‎ > ‎

Ungdomsrevolt och flyktingvåg

Religionsforskaren Bertil Persson gav därefter sitt perspektiv från ett nära 40-årigt studerande av religioner i Sverige. Han var medförfattare till skriften ”Kulter, sekter, samfund” som kom ut redan 1970, en kartläggning av ett 80-tal mindre trossamfund som då utgjorde Sveriges religiösa undervegetation. I sin kommande bok ”Andlighetens vägar i Sverige” utför han en närgången granskning av hela landskapet, cirka 430 olika trossamfund.


- Kartläggningen av Sveriges religiösa undervegetation och kristendomsämnets övergång till religionskunskap i slutet av 60-talet påverkade inte Sveriges religiösa landskap i någon större omfattning. Det som däremot åstadkom de stora omvälvningarna orsakades av influenser utifrån, sade Bertil Persson.


Den första genererades av den så kallade ungdomsrevolten i slutet av 1960-talet, protesten mot den själlösa betongvärlden. Den hade sina djupaste andliga rötter i hinduismens och buddhismens livs- och människosyn. Intresset för öst och väst blev ömsesidigt. Kvalificerade lärare från öst kom till väst med dokumentär kunskap och religionsintresserade från väst reste till öst för att inhämta direktkunskap.

Nyandliga rörelser i bokstavlig mening, miljörörelser – Miljöpartiet – och freds- och hälsovårdsrörelser kan nämnas som konkreta följder av denna närkontakt.


- Samtidigt med denna process kom i slutet av 1960-talet vågor av flyktingar från Främre Orienten. De kallade sig själva ”assyrier”. Det visade sig snart att både de och vi hade i stort sett noll kunskap om vem de egentligen var, sade Bertil Persson.


Alla ”assyrier” sa sig vara kristna. Det visade sig snart att det var en halvsanning. Många var mycket riktigt kristna men splittrade på nio olika kyrkoriktningar, åtskilliga var muslimer, flertalet kurder var parsister, några få var druzer och mandéer (Johannes-Döparen-rörelsen). Med dessa invandrare kom hela Främre Orientens värld oss nära, historia, kulturliv – inte att förglömma matkulturen – religion och språk.


Mitt i detta har de senaste årtiondena inneburit ett kunskapslyft, enligt Bertil Persson och han anger fyra punkter: vi har kommit alla de historiska religionerna nära, vi har deras heliga skrifter tillgängliga, vi har kommit ”Det vi kallar Gud” närmre och vi har fått en andlighetens renässans, speciellt av de andliga värden som i takt med materialismens stigande övertag har fått ge vika.


En analys av de internationella nyandliga rörelserna visar hur de var för sig och ofta tillsammans är inriktade på att återerövra kunskapen om hela människan, återerövra betydelsen av kärnfamiljen, återerövra respekten för det ekologiska samspelet och den globala miljön.


Slutligen höjde han ett varningens pekfinger:


- Det som generellt utmärker Sverige just nu är en skrämmande brist på kunskap om vad varje trossamfund dokumentärt står för, sade Bertil Persson.


Motståndskraften mot förklädda experter är liten. Den ena boken efter den andra om trossamfund och andliga rörelser produceras – med få undantag är de skrivbordsprodukter av personer som gett sig själva mandat att vara sakkunniga, utan att i sitt författarskap ha samverkat med trossamfunden.


<Föregående 1 2 3 4 5 Nästa >

Comments