Konferenser‎ > ‎

Myten om Sekten

Peter Åkerbäck, doktorand i religionshistoria vid Stockholms universitet, talade sedan på temat ”Myten om sekten”.


- Ursprungligen betydde begreppet sekt en mindre religion, men i dag används det framförallt i media för att slå religiösa minoriteter i huvudet. Sektbegreppet markerar att ”er gillar vi inte”, sade han.


Han har forskat kring nya religioner i 15 års tid och föredrar själv att kalla de nya grupperna för religiösa minoriteter eller alternativa religioner.


Det finns, enligt Åkerbäck, ett antal aktörer som ser till att en myt kring dessa grupper ständigt repeteras. Grupperna själva kommer sällan till tals i debatten kring nyreligiositet. I stället finns där en bild som lämpligast kan beskrivas som en myt, en myt producerad av främst media, antikultrörelser och andra religiösa företrädare.

- Det finns ett flertal teman som ständigt upprepas i myten om sekten, två centrala drag är ständigt återkommande, myten om hjärntvätt och myten om att de alla ser likadana ut, sade Peter Åkerbäck.

                    Peter Åkerbäck

Även om begreppet hjärntvätt inte alltid förekommer så återkommer det under olika beteckningar. Ofta hämtas även exempel från en mängd olika sammanhang och från olika grupper vilka får ligga till grund för hur alla ser ut.


Åkerbäck ansåg att detta inte bara var osakligt utan även mycket problematiskt eftersom fredliga grupper som försöker leva sina liv i samklang med både samhället och i enlighet med vad de anser vara Guds ord likställs med grupper som begår kollektiva självmord.


Så enkel är dessvärre inte verkligheten. Myter som dessa ställer i många avseenden till med mer skada än de tillför kunskap, både för anhöriga och för samhället i stort. Rädsla, fördomar och segslitna konflikter kan alla spåras till dessa myter kring hur sekter ser ut och fungerar.<Föregående 1 2 3 4 5 Nästa >

Underordnade sidor (1): Ungdomsrevolt och flyktingvåg
Comments