Konferenser‎ > ‎

Diskussion

Vid den efterföljande diskussionen där publiken också deltog sade bland annat följande:
Om mötet med främmande trossamfund:
Bhante: För ofta fokuserar vi på olikheter, men det är bättre att fokusera på likheter. Man lär sig hela tiden av varandra.
Görel: Den internationella interreligiösa dialogen. I början är det viktigt att betona det som är lika och lära oss mer om varandra. För att sedan stå ut med att alla inte tycker likadant. Det är den mogna dialogen. Vi har ett band som är starkare än våra åsikter.
Parvez: Historiskt handlar problemet om nationalstaten, ett land – ett folk. Det som är oroande är att människorna kanske inte är mogna för en mångfald. Vi ska kämpa för det, men man får acceptera att religionen skapar samvaro men ibland också splittring.

Om medias beskrivning av religion:
Görel: Vi har sett den tydliga visuella närvaron av media den senaste månaden i samband med krisen i Burma. Finns det så många buddhistmunkar i Burma som tydligt tar ställning mot diktaturen? Det var en helt ny bild för många.
Det skulle ha varit bra om alla religioner i Sverige hade stått upp och stöttat dem. Nu tog media upp det på ett positivt sätt men det är inte alltid så.

Om att leva i framtidens mångreligiösa samhälle:
Jonas Anundi: Vi har levt lika liv sida vid sida. I framtiden måste vi leva olika liv tillsammans.
Parvez: Olikheterna kan man leva med, den romantiska bilden av enheten är inte historiskt sann.
Görel: De religioner som finns i dag i Sverige utvecklas. Vi utvecklas och mognar tillsammans. Vi kommer att förändras. Svensk islam kommer till exempel att se annorlunda än italiensk islam.

Om svårigheten att fördjupa i dagens samhälle:
Robert Carleson: De långa berättelsernas betydelse har gått förlorad. Ett exempel är SVT idag där allt snuttifieras. De långa berättelserna visas i TV 8. Religionerna förändras men inte de heliga skrifterna.
Görel: Översättningar av heliga skrifter finns, men de förändras över tid. Vad de har för betydelse för kärnbudskapet kan vi tvista om. Det viktiga är mötet mellan personen och budskapet.
Parvez: Även om skrifterna inte förändras så ändras tolkningarna.

Om interreligiös samverkan:
Görel: Vi behöver förstärka FN och fredsrörelserna. Det finns aktiva organisationer som arbetar interreligiöst, till exempel Religions for Peace och United Religions Initiative. Det finns många goda krafter som arbetar för religiös samverkan idag.
Det är viktigt att unga människor i dag får tränas i mångfald. Skolan borde vara en plats där man får den träningen.
De interreligiösa guiderna i ”Gud har 99 namn” måste svara ja på två frågor.
Är du beredd att tala väl om andras tro?
Är du beredd att guida även till andras religiösa hemvist?
Det gäller att kunna förstå på djupet var andra har sitt hjärta.<Föregående 1 2 3 4 5 

Comments