Konferenser‎ > ‎

Andliga temperaturen mättes

Inledningsvis talade Margareta Skog, religionssociolog och fd forskare vid Svenska kyrkans forskningavdelning i Uppsala, om Sveriges religiösa landskap vid millennieskiftet.


Hon beskrev med hjälp av statistik hur den religiösa kartan ser ut. I medlemsantal är Svenska kyrkan förstås helt dominerande medan frikyrkorna uppskattas ha 200 000 medlemmar, katolska kyrkan 150 000, de icke-kristna världsreligionerna tillsammans 125 000 och de nyandliga rörelserna gissningsvis 10 000.


                        Margareta Skog

Ett försök att mäta den andliga temperaturen i respektive grupper ger, enligt Margareta Skog, en helt annan bild. När man mätte antalet gudstjänstbesökare under en helg gavs följande bild av ”kyrksamheten”:


Mest engagerade var andra trossamfund med Bibeln som utgångspunkt (exempelvis Jehovas Vittnen och Mormonerna) med 61 procents deltagande. Därefter kom de inhemska frikyrkorna med 41 procent följt av icke-kristna världsreligioner med 20,8 procent. Kristna trossamfund med många invandrare hade 16,7 procents deltagande, nya religioner 15,5 procent och på sista plats kom Svenska kyrkan med 3,3 procent.


   <Inledning 1 2 3 4 5 Nästa >


Comments