Konferenser‎ > ‎

Vägar till fred

Under avsnittet ”Tre religioners vägar till fred” talade tre representanter från olika religioner om hur de använder sig av sin religion som ett sätt att befrämja fred.

Trudy Fredriksson, ordförande i Samfundet för Tibetansk Buddism, talade om ”Den gyllene medelvägen”. Hon sade att andligheten måste upplevas, att det var en skola. Hon refererade till Buddha som talade om uppvaknandet, om att finna vår sanna natur genom att finna en balans mellan vår andlighet och världslighet.


- Då kan vi inte skada någon eller något, att bry sig om allt, att söka helheten är helighet.


Fredriksson citerade också Dalai Lama: fienden är min stora läromästare, den största fienden är ens egna negativa tankar.


- Det viktigaste är vad gör jag i min situation, sade hon och gav exempel från sitt eget arbete inom sjukvården där vård (”care”) handlar om att bejaka det friska.


Att använda sig av ett reflekterande arbetssätt. Gå till själen, det friska finns där. På samma sätt kan man i samhället och i världen befrämja fredsarbetet genom att reflektera och bejaka det goda.


Trudy Fredriksson

<Föregående 1 2 3 4 5 Nästa >

Comments