Konferenser

Fokus på Mellanöstern: varaktig fred eller evig konflikt? februari 2011


Konferensen med temat ”Fokus på Mellanöstern: varaktig fred eller evig konflikt?” arrangerades tillsammans med Universal Peace Federation (UPF) lördagen den 12 februari 2011 i Folkets Hus, Sundbyberg.

                                      Jonathan Österlund besökte Israel och Palestina under 2010.

Den utdragna konflikten i Mellanöstern berör religiösa anhängare över hela världen. Många försök har gjorts och görs fortfarande för att finna en bestående lösning. I det här mötet presenterades två  olika fredsprojekt i Israel och Palestina som har initierats av religiösa grupper och där publiken fick möjlighet att lyssna till människor som deltagit på plats.
Mötet sammanföll också med att FN:s generalförsamling  förklarat den första veckan i februari som ”World Interfaith Harmony Week between all religions, faiths and beliefs”. Alltså en vecka med fokus på dialog över religionsgränserna, exakt det syfte som har varit centralt i vår verksamhet genom åren.

Först talade Jonathan Österlund, som deltog i det följeslagar-program som Sveriges Kristna Råd har genomfört sedan 2002. Jonathan besökte Israel och Palestina under 2010.
Därefter talade Hans Karlsson om UPF:s Middle East Peace Initiative (MEPI), som initierades 2003 och har en interreligiös prägel.
Båda talarna betonade vikten av att närvara i konfliktområdet, det ger både hopp och stabilitet till de som är mest utsatta. Denna punkt underströks ytterligare vid de avslutande gruppdiskussionerna där man också drog parelleller till de omvälvningar som nyligen tagit fart både i Nordafrika och i Mellanöstern. Det är unga människor som går i spetsen för förändringarna och det ger hopp inför framtiden, var en av kommentarerna.

Klicka den här länken för fler bilder från konferensen.


Se videon från de två inledande presentationerna nedan.

"Fokus på Mellanöstern: varaktig fred eller evig konflikt?" from Religionsfred.nu on Vimeo.


Religion och fred ur den unga generationens perspektiv 2011 

 Vid konferensen i Stockholm den 14 november talade Benjamin Gerber, judisk församlingspedagog i Göteborg, och Fazeela Sehlberg Zaib, muslimsk fredsagent, om sina tankar kring fred ur den unga generationens perspektiv. 
Benjamin sade att hans utgångspunkt numera är att varken islam eller judendom är religioner för fred eller krig. Han menade att religioner är verktyg som kan användas för olika syften. I sitt anförande redde han ut hur den rabbinska tolkningstraditionen påverkat judendomen. Det är till exempel inte ovanligt att man tar krigiska texter och gör dem fredliga.
Fazeela berättade om projektet "Muslimska fredsagenter". Det föddes till viss del ur en frustration hos muslimer som konfronterades med ett våldsbudskap som framfördes i religionens namn och som man inte visste hur man skulle bemöta. I denna strävan har man tagit sin utgångspunkt i Sveriges fredshistoria med drömmen om att skapa en muslimsk, svensk fredsrörelse.

Klicka den här länken för fler bilder från konferensen.

Se videon nedan.

Familjen - en utmaning i det sekulära samhället 2010


Vårda relationerna i äktenskapet, respektera varandra, välj att göra saker tillsammans inom familjen, våga vara förälder och ta tid för barnen. Läs mer...
Joseph Ousi, Monica och Klaus Berntpaintner

Konferensserie: ”Skapande av en fredskultur” 2007


Söndagen den 21 oktober 2007
Första konferensen: ”Religiös integration”

Temat ”Religiös integration” har många bottnar. Det framkom tydligt när Sveriges Religiösa Fredsråd inbjöd till den här konferensen.
Det som skapar spänningar i samhället har inte nödvändigtvis med människors religiösa tillhörighet att göra. Mötet mellan ett gammalt patriarkaliskt samhälle och 2000-talets Sverige nämndes som en förklaringsmodell.
Vi har hela floran av religiös mångfald runt omkring oss och vi måste lära oss att leva med den. Utbildning är viktigt, speciellt i ett så sekulariserat samhälle som det svenska, möten mellan religioner bör uppmuntras, en positiv hållning är nödvändig och så sades det att vi behöver tid för att mogna och bättre hantera den religiösa mångfalden.Människans villkor enligt tre religioner 2006

Temat för Sveriges Religiösa Fredsråds symposium i Sundbybergs Folkets hus den 19 november 2006 var "Religionen och människan – vad är en människa enligt kristendom, judendom, islam?"
De tre representanter för respektive religion som deltog – Maynard Gerber, kantor i Judiska församlingen i Stockholm, Eva Maria Blom, präst i Svenska kyrkan i Kista, Hamid Valsan, imam i västra Stockholm – bidrog i hög grad till att kasta ljus över frågan.  Läs mer...


Sveriges religiösa landskap: myter, andlig renässans och vägar till fred 2005

Vad händer med det religiösa livet i Sverige i dag? Behöver vi religionen? Är religionen på väg bort från svenskens medvetande, eller riskerar vi att översvämmas av destruktiva och odemokratiska sekter?

Ett 60-tal deltagare från olika trossamfund och andra intresserade samlades till en inter-religiös konferens för att få svar på några av dessa frågor.

Det var Sveriges Religiösa Fredsråd som bjöd in till ett möte som avhandlade det svenska religiösa landskapet i dag. Fredsrådet, som är drygt ett år gammalt, har en klart uttalad önskan att förmedla saklig information om religioner i Sverige samt att skapa möten mellan företrädare för olika trossamfund.  Fred i vår tid – en interreligiös utmaning 2004

Detta är den första större konferensen som arrangeras av Sveriges Religiösa Fredsråd. Eftersom vi befinner oss i ett uppbyggnadsskede kommer vi att fokusera vår verksamhet kring några punkter. De är följande:
• Att skapa möten och dialog mellan företrädare för olika trossamfund.
• Att sprida saklig information och kunskap kring religioner i Sverige.
• Att medverka till andlig förnyelse och vitalitet.