Inledning‎ > ‎

”Utbildning och upplysning – vägar till fred”

skickad 23 jan. 2017 10:14 av Hans Karlsson
Vi inbjuder till en temakväll om fred.

Tid: Onsdag den 8 februari klockan 18:30.
Plats: Sundbybergs Folkets Hus, Sturegatan 12 (in på gården). 100 meter från T-bana Sundbybergs Centrum.

Att skapa fred är ofta ett långsamt och tålmodigt arbete. Det är extra aktuellt i vår tid då världen förändras i rask takt, framförallt med den tekniska utvecklingen och de omfattande migrationer som medför många utmaningar. För att förstå sin omvärld behöver människan ständigt utbildas och upplysas, en av grundbultarna i fredsprocessen.
Det är det som vi tänker samtala om.

Program:
Vi bjuder på fika.
Inledning av Hans Karlsson, ordförande i Sveriges Interreligiösa Fredsråd.
”Peace Journalism”.  Walid Al-Saqaf, media researcher med ursprung i Jemen, kommer att tala om detta tema ur ett internationellt perspektiv.
”Föräldraskap i det mångkulturella Sverige”.  Sonia Sherefay, som är integrationskonsult, kommer att dela med sig av sitt engagemang för föräldrar, barn och ungdomar med rötter i andra länder.  
Avslutande samtal där publiken kan ställa frågor och bidra med kommentarer.

Hjärtligt välkomna!


Comments