Inledning‎ > ‎

Besök i Fisksätra: Guds Hus ett projekt i rättan tid

skickad 1 okt. 2011 10:47 av Sveriges Interreligiösa Fredsråd   [ uppdaterad 2 okt. 2011 07:57 ]
Det räcker inte med att prata, man måste också i handling visa att religioner
kan samverka. Ungefär så kan man sammanfatta projektet ”Guds Hus”, som är
under utveckling i Fisksätra, en liten förort med knappt 10 000 invånare i västra
Stockholm.
Sveriges Interreligiösa Fredsråd gjorde ett studiebesök i Fisksätra där vi träffade
projektledaren Henrik Larsson, präst i Svenska Kyrkan i Nacka, och imamen
Awad Olwan från Muslimernas Förening i Nacka.
- Det handlar om en samverkan mellan olika trossamfund. Vi försöker se till att
vi går mot samma mål. Det viktigaste är barn- och ungdomsfrågorna, vi vill
hjälpa de unga att hitta konstruktiva vägar i livet och se till att motverka de
destruktiva vägarna, säger Henrik Larsson när han berättar om projektet.
       
Ingen vet hur idén föddes
Awad Olwan är ännu mer uttalad:
- Guds Hus-projektet är det viktigaste som hänt på tusen år. Vi har konkreta
problem i vårt samhälle, men om vi inte håller ihop kan vi inte lösa dem. Vi vill
desarmera myten om att kristendom och islam är fientliga. Det är tvärtom,
islam föddes i famnen på kristendomen, sade Awad Olwan.
Hur idén om ett Guds Hus i Fisksätra föddes är det ingen som vet exakt. Bara
att det har växt fram under många år av lokala kontakter mellan i första hand
Svenska Kyrkan och Muslimernas Förening.
- Vi har haft kontakt sedan mitten av 90-talet då vi började hjälpa varandra i
praktiska frågor, säger Henrik Larsson.
S:t Konrads Katolska Församling har varit med i samarbetet från början.

    

Gemensam värdegrund
Från 2004 blev samverkan mer strukturerad. Den tändande gnistan var ett
telefonsamtal från en skola till biskop Bengt Wadensjö. Han insåg då att man
måste börja tänka annorlunda kring de religiösa högtiderna. Där inleddes
samtal mellan kristna och muslimer kring trosfrågor.
Man insåg rätt snabbt att det fanns en gemensam värdegrund: det finns en
Gud som förväntar sig att vi ska leva i fred och med engagemang för varandra.
Det räcker långt. Man har också formulerat värdegrunden i ett skriftligt
dokument.

      

År 2008 drog man sedan igång ett socialt arbete med Källans Råd- och
Stödcenter. Där finns alla tre församlingarna med plus Stockholms
Stadsmission.
- I och med den insatsen nådde vi nya grupper. Bland annat papperslösa i
samhället och deras barn. Vi kunde framförallt hjälpa dem att hitta rätt i
myndighets-sverige. Det finns ofta en skepsis mot myndigheter från de som
anländer till Sverige från andra kulturer, de bär med sig negativa erfarenheter
från sina hemländer, säger Henrik Larsson.
Ett annat exempel är ett samarbete mellan Nacka kommun och Källan där man
startat en föräldrautbildning under temat ”Vara föräldrar i ett annat land”.

Första delen snart klar

För ungefär tre år sedan var Nacka församling bekymrade över Fisksätra kyrka
som ligger mitt i centrum i Fisksätra. Då dök tanken upp att man kunde skapa
något tillsammans, ett Guds Hus.
Den första fasen är nu under konstruktion då den befintliga kyrkan renoveras
för att passa både katoliker och protestanter. Den beräknas vara klar i början
av 2012. Därefter är det meningen att Fisksätra Moské ska byggas i direkt
anslutning till kyrkan, och att de båda andaktslokalerna sedan sammanlänkas
med en glasgång.
- Vi ska inte blanda ihop våra andakter, vi är tre relativt små församlingar på
marknivå som ska ha en nära samverkan och vi har en stark ambition att göra
något för det samhälle vi lever i, säger Henrik Larsson.

Moskén ett svenskt projekt
Awad Olwan tror stenhårt på Guds Hus-projektet.
- Det här kan innebära en skjuts framåt för religionen i Sverige. Den kan göra
comeback i vårt samhälle.
- Jag hävdar att religionen ska vara en demokratisk fråga. Då kan vi förebygga
våld som i dag håller på att förgöra länder som Afghanistan och Irak. Det som
kallas för religiös terror är i dag det största problemet i världen, säger Awad
Olwan och man kan se att han är upprörd över att hans religion
har ”kidnappats” av fanatiker som anser sig stå för den ”rätta” läran.
- Vi måste ha en viss acceptans för vad man tror. Du får tycka vad du vill men
inte göra vad du vill.
- Det vi gör här i Fisksätra får ett stort stöd från muslimer som bor i länder där
muslimerna är i minoritet. De kommer att stödja oss, säger Awad Olwan, som
också är noga med att påpeka att moskébygget i Fisksätra är ett svenskt projekt
som kommer att finansieras med lokala bidrag.

”Detta är vägen framåt”
Henrik Larsson tycker också att man totalt sett fått ett ofantligt stöd.
- Det finns naturligtvis de som är emot projektet, men både inom och utanför
samfunden har vi fått många positiva signaler. Det är uppenbart att man anser
att detta är vägen framåt. Det har också fått stor uppmärksamhet utanför
Sveriges gränser och vi känner till att det skrivits om vårt projekt i åtminstone
14 länder, säger Henrik Larsson.
I en tid då religion och integration är ett minst sagt brännbart tema kan
entusiasterna i Fisksätra tjäna som ett föredöme. Vi behöver inte färre möten
mellan företrädare från olika trossamfund utan fler.
Det är i dessa möten som vi kan förstå att religionerna i grunden har mycket
mer gemensamt än det som skiljer dem åt. Det är vid sådana träffpunkter som
det framtida Sverige formas, förhoppningsvis ett samhälle där människor med
olika trosinriktningar kan leva sida vid sida.
Olikheterna kan då bli en styrka och gynna både människorna och samhället i
stort.

     

Sammanställt av Hans Karlsson
Comments